Sportspreekuur

Als u een ernstige acute blessure oploopt tijdens het sporten, is het zaak daar niet te lang mee door te lopen. De sportartsen en orthopeden van Máxima Medisch Centrum houden een speciaal spreekuur voor acute sportletsels op locatie Eindhoven. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 040 888 86 00 of via het digitale afspraakformulier. Als u een verwijzing heeft van uw huisarts, wordt het vergoed uit de basisverzekering.

Máxima Medisch Centrum heeft veel te bieden op het gebied van sport, zowel in de begeleiding van (top)sporters als in de behandeling van sportblessures. Het ziekenhuis heeft een internationaal vermaarde afdeling sportgeneeskunde (SportMáx) waar recreatieve sporters en topsporters behandeld worden. SportMáx is ook officieel Olympisch steunpunt. Ook voor sportkeuringen kunt u zich wenden tot SportMáx. SportMáx en het Orthopedisch Centrum Máxima werken nauw samen bij de behandeling van sportblessures van recreatieve- en topsporters. De oorzaak van de blessure wordt uitgezocht en behandeling ingesteld, waarbij veel aandacht is om te blijven sporten en terug te komen tot sporten. Ook werkt SportMáx nauw samen met de afdeling cardiologie die is gespecialiseerd in het behandelen en adviseren van sporters met hartaandoeningen. Máxima Medisch centrum is dé medisch partner van de Marathon Eindhoven.

Behandeling sportblessure

Heeft u een blessure, dan is het zaak daar niet te lang mee door te lopen. Hoe eerder een diagnose en behandelplan zijn opgesteld, hoe eerder u weer terug kunt keren op uw oude sportniveau. U kunt bij SportMáx dan ook altijd snel en zonder verwijzing terecht. Voor analyse en behandeling van sportblessures kunt u bij de medewerkers van SportMáx terecht. Voor meer acute en/of gecompliceerde letsels houden de sportartsen en sportorthopeden van het Máxima Medisch Centrum bovendien een snel toegankelijk gecombineerd sportorthopedisch spreekuur. U kunt hiervoor bellen naar: 040 888 8688 0f naar het gratis nummer: 0800 blessure.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Orthopedisch Centrum Máxima

Op werkdagen zijn wij van 08.30 - 17.00 bereikbaar.

Orthopedie algemeen:

(040) 888 86 00

Orthopedie kinderen:

(040) 888 86 20

Routebeschrijving