Groepsconsult

In oktober 2007 is het orthopedisch Centrum Máxima gestart met groepsconsulten voor mensen die een nieuwe heup of knie hebben gekregen. Dit is voor de patiënten die opgenomen zijn geweest op de 10e etage.

Een groepsconsult is een nieuwe manier van het houden van een medisch consult. Patiënten komen hierbij gezamenlijk op controle bij de polikliniekassistente orthopedie en de verpleegkundig specialiste. In de groep bespreekt men één voor één het verloop van het herstel en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het groepsconsult is bedacht zodat patiënten met eenzelfde aandoening van elkaar kunnen leren, elkaar tips kunnen geven en elkaar vragen kunnen stellen. Tijdens het consult krijgt de patiënt uitgebreid antwoord op zijn of haar vragen. Er is meer tijd dan in een individueel consult. Daarnaast gaat de verpleegkundig specialiste in op wat men wel én niet mag doen met de nieuwe heup of knie.

Het groepsconsult vindt zes weken na de operatie plaats, in Máxima Medisch Centrum locatie Eindhoven. De groep bestaat uit maximaal 10 patiënten en hun coaches/begeleiders.

Voorbereiding: vooraf röntgenfoto laten maken

De patiënt laat maximaal 1 uur voor het groepsconsult een röntgenfoto laat maken van de geopereerde heup of knie.  

Opzet van het groepsconsult

Het groepsconsult bestaat uit twee delen. Eerst heeft de patiënt samen met de coach apart van de groep een gesprek met de polikliniekassistente orthopedie. Zij inventariseert hoe het met u gaat en geeft antwoord op de vragen. Ook de klachten die u mogelijk in het dagelijks leven ondervindt van uw nieuwe heup of knie komen aan bod. Daarnaast legt zij uit wat u men wel en niet mag doen met de nieuwe heup of knie.

In het tweede deel van het consult bespreekt de verpleegkundig specialiste in de groep alle overige (medische) vragen en onduidelijkheden met de patiënt. Bij complicaties krijgt u aansluitend op het groepsconsult een consult bij verpleegkundig specialist of de orthopeed, in een aparte ruimte.

Het groepsconsult vindt plaats op de polikliniek orthopedie in de Mathijssenzaal op route 71.

OCM_groepsorthopedie-4-web.jpg

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Orthopedisch Centrum Máxima

Op werkdagen zijn wij van 08.30 - 17.00 bereikbaar.

Orthopedie algemeen:

(040) 888 86 00

Orthopedie kinderen:

(040) 888 86 20

Routebeschrijving